Digwyddiad / 22 Ebrill – 27 Mai 2023

Sgyrsiau Sadwrn (Higgins Photography Initiative in Ffocws)

Sgyrsiau Sadwrn (Higgins Photography Initiative in Ffocws)
© Clementine Schneidermann / Charlotte James

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym gyd-gynnal cyfres o ‘Sgyrsiau Sadwrn’ yn rhan o alwad agored Menter Ffotograffiaeth Higgins mewn cydweithrediad â Cardiff MADE.

‘Dyn ni’n deall nad oes gan bawb y cyfle i astudio ar safon addysg uwch, neu efallai bod amser maith wedi pasio ers hyn, sef y rheswm pam ‘dyn ni’n cyflwyno’r galwad agored ‘Higgins Open Call’ yn benodol ar gyfer ffotograffwyr sydd yn y broses o ddatblygu eu gweledigaeth ffotograffig, sydd ddim ar hyn o bryd yn astudio’r celfyddydau ar safon addysg uwch.

Yn lansio’r galwad agored ym mis Ebrill, bydd cyfres o sgyrsiau i gyflwyno’r gwahanol safbwyntiau a gwaith y ffotograffwyr proffesiynol bydd yn gweithredu fel mentoriaid i’r cydgyfrannogion.

Ar ôl cyflwyno crynodeb o’r themâu a’r prosiectau arwyddocaol sydd yn eu gwaith, bydd cyfle i bobl sy’n bwriadu ymgeisio i Fenter Higgins a’r garfan sy’n rhan o’r cynllun Ffocws ar hyn o bryd, archebu slot gyda’r siaradwr gwadd i ddangos a thrafod agweddau o’u gwaith eu hunain.


Rhaglen


Dydd Sadwrn 22 Ebrill, 3.15 - 4.15pm, yn Ffotogallery - Paul Cabuts

Mae Paul Cabuts yn defnyddio ffotograffiaeth i archwilio hanes gweledol Cymoedd de Cymru yn y DU. Mae Cabuts, sydd wedi derbyn Gwobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi cael ei gomisiynu i weithio ar nifer o brosiectau ffotograffiaeth yn cynnwys y prosiect Capture Wales gan y BBC sydd wedi ennill Gwobr BAFTA Cymru.

Dydd Sadwrn 29 Ebrill, 6.30 - 9pm, yn Cardiff MADE - Michal Iwanowski

Mae Michal Iwanowski yn artist sydd wedi ei seilio yng Nghaerdydd ac yn ddarlithydd mewn ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ganddo ddiddordeb yn y themâu mudo, hunaniaeth (genedlaethol), perthyn a cholled. Gallwch wedi ei waith yng nghasgliad parhaol sefydliadau rhyngwladol, yn cynnwys yr Amgueddfa Celfyddyd Gyfoes yn Zagreb ac Amgueddfa Cymru.


Dydd Sadwrn 13 Mai, 6.30 - 9pm, yn Cardiff MADE - Abbie Trayler-Smith – ARCHEBWCH NAWR

Mae Abbie Trayler-Smith yn ffotograffydd dogfennol a phortreadau, sy’n arbenigo mewn tynnu llun adweithiau ac ymatebion pobl i ddigwyddiadau cyfoes a materion cymdeithasol. Mae gwaith Abbie yn aml yn heriol, weithiau gydag arlliw o hiwmor eironig, ond bob amser wedi ei greu’n hyfryd, ac mae’n wych o bersonol ac yn naturiol o arsylwadol.


Dydd Sadwrn 20 Mai, 2 - 4.30pm, yn Ffotogallery - Paul Reas – ARCHEBWCH NAWR

Mae Paul Reas yn ffotograffydd ac addysgwr. Ymddeolodd yn ddiweddar fel Arweinydd Cwrs y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd. Mae Paul wedi gweithio’n fasnachol ac yn olygyddol am flynyddoedd lawer ac mae’n cyhoeddi ac yn arddangos gwaith yn rhyngwladol. Mae ei waith wedi ei gynrychioli gan Oriel James Hyman yn Llundain.


Dydd Sadwrn 27 Mai, 2 - 4.30pm, ar-lein ac yn Cardiff MADE -

Clementine Schneidermann (ar-lein) - ARCHEBWCH NAWR
Faye Chamberlain (Cardiff MADE) - ARCHEBWCH NAWR

Mae Clémentine Schneidermann yn ffotograffydd Ffrengig. Ers 2013 mae hi wedi gweithio ar brosiectau tymor hir niferus yn ne Cymru ac yn rhyngwladol. Mae Faye Chamberlain wedi gweithio’n gyson fel artist ffotograffig proffesiynol ers 1996. Mae gandddi hanes o gynhyrchu gweithiau arloesol… wedi eu teilwra i amgylcheddau a chynulleidfaoedd penodol.'