Digwyddiad / 30 Gorff 2020

Ffotograffiaeth ac Iaith

Michal Iwanowski, Marcelo Brodsky, Alina Kisina

Ffotograffiaeth ac Iaith
© Marcelo Brodsky
Ffotograffiaeth ac Iaith
© Michal Iwanowski

Ymunwch â ni ar gyfer y drafodaeth ar-lein hon sy’n dathlu lansiad y Cyfathrebu Gweledol newydd rhwng Marcelo Brodsky a Michal Iwanowski. Mae’r ddau artist yn trafod eu harferion perthnasol a sut yr aethon nhw ati i ymdrin â’r cydweithrediad yn ystod y cyfnod clo. Bydd Alina Kisina, artist, addysgwr ac ieithydd drwy hyfforddiant, yn archwilio llythrennedd gweledol a mynegiant creadigol, a sut mae dimensiwn ar-lein ei phrosiect byd-eang Children of Vision yn grymuso pobl ifanc i rannu eu gweledigaeth unigryw o’r byd.

Bydd y drafodaeth hon yn digwydd ar-lein drwy Zoom – byddwn yn rhoi manylion y cyfarfod a gwybodaeth dechnegol bellach pan fyddwch yn archebu lle.

Mae’r digwyddiad hwn yn un o gyfres o sgyrsiau gydag artistiaid a chynulleidfaoedd am rôl ffotograffiaeth mewn mynegi diwylliant a hunaniaeth. Mae’r digwyddiad yn cysylltu â Galwad Agored Dychmygu’r Genedl-wladwriaeth yn rhan o’n cydweithio rhwng India a Chymru.

Dim ond ychydig dros fis sydd ar ôl i gyflwyno eich cynnig ar gyfer ein cyfle diweddaraf mewn partneriaeth â’r Chennai Photo Biennale Foundation, ‘Dychmygu’r Genedl-Wladwriaeth’ - mae pedwar grant ar gael, dau i artistiaid yng Nghymru, a dau i artistiaid yn India. Gallwch ganfod rhagor a gwneud cais yma.

Proffil Artistiaid

Portread o Michal Iwanowski

Michal Iwanowski

Mae Michal Iwanowski yn artist sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd. Enillodd radd meistr mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o Brifysgol Cymru, Casnewydd. Mae wedi bod yn dysgu ffotograffiaeth yn Ffotogallery ers 2011. Mae ei waith yn cyfuno elfennau o’r traddodiad dogfennol gydag arddull gysyniadol. Mae ei brosiectau yn dra phersonol. Yn aml mae’n gosod ei destunnau a’i brif gymeriadau yn erbyn byd natur gan archwilio’r berthynas rhwng y tirlun a’r côf, a chofnodi bywydau, digwyddiadau a hanes a fyddai fel arall yn llithro heibio’n dawel a di-nod. Yn 2009, enillodd wobr y Magenta Foundation i ffotograffwyr ar fin ennill eu plwyf, yn ogystal â derbyn Clod Arbennig yn Px3 Prix De Photographie ym Mharis. Derbyniodd ei brosiectau, ‘Clear of People’ a ‘Go Home Polish’, grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Enillodd y ddau brosiect fri a sylw rhyngwladol ac fe gawsant eu harddangos a’u cyhoeddi’n rhyngwladol. Yn 2018, ffilmiwyd a darlledwyd ffilm ddogfen fer am brosiect ‘Go Home, Polish’ gan TV Arte. Cafodd monograff cyntaf Michal Iwanowski, ‘’Clear of People’, ei gyhoeddi gan Brave Books yn 2017 ac yna’i enwebu ar gyfer Gwobr Deutsche Borse Photography yn 2018.

Portread o Marcelo Brodsky

Marcelo Brodsky

Mae Marcelo Brodsky (1954) yn byw ac yn gweithio yn Buenos Aires, Yr Ariannin. Yn artist ac ymgyrchydd gwleidyddol, mae gwaith Brodsky yn bodoli ar y ffiniau rhwng gosodwaith, perfformiad, ffotograffiaeth a chofeb. Cafodd ei waith nodedig, Buena Memoria (1996), ei dangos yn gyhoeddus fwy na 150 o weithiau, mewn mannau cyhoeddus yn ogystal ag mewn amgueddfeydd ledled y byd. Mae'n adrodd hanes ei genhedlaeth ef ac effaith unbenaethau yr Ariannin arni – ac yn dangos y tyllau yn ffabrig y genhedlaeth honno a ddaeth yn sgil diflaniadau ei ffrindiau a'i gyd-ddisgyblion.

 Mae sioeau a llyfrau unigol Brodsky yn cynnwys Nexo, Memory under Construction, a Visual Correspondences, ei sgyrsiau gweledol gydag artistiaid a ffotograffwyr eraill, fel Martin Parr, Manel Esclusa a Pablo Ortiz Monasterio. Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys cyhoeddi Once@9:53 gyda Ilan Stavans, ffoto-nofelig sy'n cyfuno cronicl a ffuglen, a Tree Time, llyfr am y berthynas rhwng y cof a Natur. Ei arddangosfeydd cyfredol yw "1968 The Fire of Ideas" a "Migrants", sydd yn ysgrif weledol am argyfwng ffoaduriaid Ewrop a'i symudiadau ef ei hun. Mae ei waith yn rhan o gasgliadau mawrion yn Amgueddfa Celfyddydau Cain Houston, Casgliad Tate Llundain, Amgueddfa Gelfyddyd y Metropolitan yn Efrog Newydd, Museo Nacional de Bellas Artes yr Ariannin, Museo de Arte Moderno Buenos Aires, Canolfan Ffotograffiaeth Greadigol Tucson, Arizona, Amgueddfa Sprengel Hannover, y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile, MALI Lima, ac eraill.

Portread o Alina Kisina

Alina Kisina

Mae Alina Kisina yn artist o ffotograffydd Wcranaidd-Prydeinig sy’n byw a gweithio yn y Deyrnas Unedig. Wrth galon ei gwaith mae ymgais i ffeindio cytgord mewn anrhefn drwy’r rhinweddau dynol elfennol ac oesol hynny sy’n ein cario y tu hwnt i leoliad, rhyw a chefndir cymdeithasol.
Mae gwaith Alina wedi cael ei arddangos ledled y byd. Dangoswyd ‘Children of Vision’ fel arddangosfa unigol yng Nghyfadeilad yr Amgueddfa Gelfyddyd a Diwylliant Cenedlaethol yn Kiev yn Wcráin yn 2017 a 2018. Ymysg arddangosfeydd unigol eraill ganddi mae: ‘City of Home’ a ddangoswyd yn Street Level Photoworks yn Glasgow a’r Light House Media Centre yn Wolverhampton a hefyd yng ngŵyl FORMAT International Photography Festival yn Derby, yn ogystal â mewn gwyliau yn Singapore a Syria. Mae addysg ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ganolog i ymarfer artistig Alina. Bu’n ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Wolverhampton ac yng Ngholeg Celf a Dylunio Duncan of Jordanstone. Ar hyn o bryd mae Alina’n dal i gyflwyno sgyrsiau cyhoeddus, cynnal adolygiadau portffolio a gweithdai cyfranogol gydag ysgolion a grwpiau eraill.