Ymuno & Chymorth

Cyfrannu

Mae Ffotogallery yn credu ym mhŵer ffotograffiaeth ers 40 mlynedd. Ein nod yn 2018 yw creu canolfan ffotograffiaeth o safon byd yng nghanol Caerdydd.

Canolfan wirioneddol gyfoes, wedi’i gwreiddio yn y cyd-destun lleol, a fydd yn cynnig cyfleodd creadigol i bobl o bob math ac yn canolbwyntio hefyd ar estyn allan, tua’r cyd-destun byd-eang. Rydym yn chwilio am safle yng Nghaerdydd i ddatblygu cartref newydd i Ffotogallery, a fydd yn cynnwys gofod stiwdio creadigol a chyfleusterau cynhyrchu i artistiaid a dylunwyr lleol.

Gwirfoddoli

Hoffech chi gymryd rhan yng ngwaith Ffotogallery? Rydym yn chwilio bob amser am bobl frwdfrydig sy'n barod i roi o'u hamser a'u harbenigedd er mwyn helpu i gynllunio a chyflwyno ein rhaglen.

Gallai cyfle gwirfoddol gynnig profiad gwerthfawr i chi mewn meysydd fel gosod / dad-osod arddangosfa, gweinyddu a marchnata, dogfennaeth, stiwardio digwyddiadau, rhyngweithio ag ymwelwyr.

Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth ac yn cynnig cyfleoedd sydd yn gweddu i ystod eang o ymgeiswyr o gefndiroedd o bob math. Does yna ddim gofynion penodol ar gyfer gwirfoddoli ar wahân i ddiddordeb ysol mewn ffotograffiaeth gyfoes – ac awydd i wirfoddoli!

Mae ein holl wirfoddolwyr yn derbyn gostyngiad o 30% ar holl gyhoeddiadau Ffotogallery a mynediad am ddim i'n hystafell dywyll ddigidol a'n llyfrgell ffotograffig arbenigol.

Diddordeb?