Digwyddiad / 5 Mai 2023

GOHIRIO DIGWYDDIAD: Robert Frank Redux: Golwg arall ar Ffilmiau a Ffotograffiaeth Robert Frank (1924-2019)

GOHIRIO DIGWYDDIAD: Robert Frank Redux: Golwg arall ar Ffilmiau a Ffotograffiaeth Robert Frank (1924-2019)
Hold Still-Keep Going, 1989. From the Robert Frank Collection, National Gallery of Art, Washington D.C.

Yn anffodus, am fod sefyllfa annisgwyl wedi codi, rydym wedi gorfod gohirio’r drafodaeth ‘Robert Frank Redux’ yfory. Cadwch lygad ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol lle gobeithiwn gyhoeddi dyddiad newydd cyn hir. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.

Am fod Robert Frank wedi marw yn 2019, mae’n amser da i fynd ati i ailwerthuso ei gorff o waith eithriadol o amrywiol. Gan gychwyn gyda dywediad Frank ‘Rwyf bob amser yn edrych tu allan, yn ceisio edrych tu mewn”, bydd y sesiwn hwn am y ffotograffydd Swisaidd/Americanaidd yn ail archwilio nodweddion ffurfiol ac emosiynol gwaith Frank ac, yn y broses, yn olrhain ei symudiad o fod yn ddogfennwr ‘ar y tu allan’ nodweddiadol o America’r 1950au i’w waith ffilm a ffotograffiaeth yr honnir ei fod yn fwy ‘mewnol’ o’r 1960au ymlaen. Bydd y sesiwn hwn yn edrych ar ei waith eiconig cynnar The Americans (1958), natur eiconigrwydd o fewn y gwaith hwn, a defnydd diweddarach Frank o luniau polaroid, ffilmiau a fideo fel ffordd o arysgrifio ystyr i mewn i’r ffrâm drwy waith ysgrifennu, darniad a ffyrdd eraill o gyfleu.

Siaradwyr a Phapurau:

1. Sarah Garland, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Americanaidd (Prifysgol East Anglia): ‘Thinking through the icon: Robert Frank’s The Americans (1958)’

2. Nicolo Giudice, Arweinydd Cwrs Ffotograffiaeth, (Prifysgol Swydd Bedford): ‘“Reading the lines of his hand” – Robert Frank’s Re-edition of The Lines of My Hand (1972, 1989)’

3. Caroline Blinder, Darlithydd mewn Llenyddiaeth a Diwylliant Americanaidd, (Goldsmiths): ‘Possessions and Souvenirs: The Grammar of Objects in Robert Frank’s Still Life Polaroids’

4. Mark Durden, Athro mewn Ffotograffiaeth (Prifysgol De Cymru): ‘“Trying to Look Inside”: On The Films and Videos of Robert Frank’


Llun: Hold Still-Keep Going, 1989. From the Robert Frank Collection, National Gallery of Art, Washington D.C.