Arddangosfa / 4 Tach – 31 Maw 2021

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2

Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Mohamed Hassan
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© John Manley
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Robert Law
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Antonia Osuji
Nifer i Leisiau, Un Genedl 2
© Jo Haycock

Mae’r flwyddyn newydd wedi hen gychwyn erbyn hyn, ac er bod ansicrwydd o hyd ynglŷn â phryd y bydd hi’n ddiogel i ail agor ein drysau, rydym wrth eich boddau’n dod yn ôl i weithio yn y cefndir ar un neu ddau o brosiectau newydd a chyffrous.

Mae ein harddangosfa ddiweddaraf Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 ar gael o hyd i’w gweld ar-lein yn ein horiel rithwir, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd am sbec.

---

Abby Poulson, Antonia Osuji, Cynthia MaiWa Sitei, Ethan Beswick, Jack Osborne, Jo Haycock, John Manley, Kaz Alexander, Lucy Purrington, Matthew Eynon, Mohamed Hassan, Robert Law.

Wrth i Gymru ddod allan o wyth mis heriol cyntaf y pandemig, mae Ffotogallery yn ailagor ei ddrysau ar 4 Rhagfyr gydag arddangosfa sy’n cyflwyno golwg fwy optimistaidd ar ddyfodol ein cenedl. Mae Nifer o Leisiau, Un Genedl 2 yn cynnwys gwaith deuddeg o ffotograffwyr dawnus sy’n gweithio yng Nghymru heddiw. Mae’r arddangosfa’n cyfleu cyfoeth ac amrywiaeth daearyddiaeth, diwylliant a chymdeithas y genedl, mewn cyfnod o ansicrwydd a newid mawr.

Yn ystod y Cyfnod Clo, gwahoddodd Ffotogallery ffotograffwyr proffesiynol ar hyd a lled Cymru i enwebu ffotograffwyr, myfyrwyr ac artistiaid y mae eu gwaith yn cynnig cipolwg ar fywyd cyfoes ac yn cynrychioli ehangder y ddawn sydd i’w chael yng Nghymru ac sy’n haeddu cael ei gweld yn ehangach. Dewiswyd deuddeg o artistiaid ledled Cymru, sy’n adlewyrchu amrywiaeth eang o bynciau a gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Mae David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery, yn esbonio:

“Trwy gyfrwng yr arddangosfa hon ac yn y gwaith sydd i ddod gan Ffotogallery, rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwerthfawrogi’r rôl y mae pobl o bob rhan o’n cymdeithas yn ei chwarae i greu Cymru liwgar ac egnïol. Gwyddom y bydd y celfyddydau yng Nghymru’n gryfach, yn fwy cyffrous ac yn berthnasol i fwy o bobl os byddwn yn croesawu amrywiaeth. Rydym yn annog cyfranogaeth y cyhoedd ac ymgysylltiad â’r gynulleidfa yn frwd iawn gyda’r materion sy’n codi o’r arddangosfa”.

Mae’r arddangosfa wedi bod yn bosibl diolch i gymorth Cronfa Adferiad Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd wedi galluogi i Ffotogallery hefyd wneud ei oriel yn ddiogel rhag Covid ac yn groesawgar i ymwelwyr.

Cychwynnodd y rhaglen Nifer o Leisiau, Un Genedl ei bywyd fel arddangosfa deithiol a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Ffotogallery a Senedd Cymru, i ddathlu 20 mlynedd o ddatganoliad yng Nghymru.

Mae’r oriel yn cydymffurfio’n llawn â’r gofynion diogelu rhag COVID. Dylid gwisgo masgiau wyneb bob amser o fewn yr adeilad heblaw bod y gwisgwr wedi’i eithrio, ac mae hylif diheintio’r dwylo ar gael drwy’r adeilad cyfan. Rydym yn annog ymwelwyr i lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG a sganio’r cod QR wrth fynd i mewn i’r oriel.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ymweld, yna mae croeso i chi gysylltu â ni ar info@ffotogallery.org neu 029 2034 1667.

Portfolio

Taith Rithwir - Many Voices, One Nation 2