Arddangosfa / 11 Hyd – 21 Hyd 2023

Feeling at Home

Feeling at Home: ffotograffau gan bobl gydag anableddau dysgu sy’n rhannu eu profiadau o fyw mewn cartrefi grŵp.

Mae’n bleser mawr gennym fod yn cynnal yr arddangosfa dros dro hon yn Ffotogallery o 11 - 21 Hydref 2023.

Mae Feeling at Home yn arddangos gwaith gan 19 o ffotograffwyr gydag anableddau dysgu ledled Brighton a Llundain. Maen nhw wedi bod yn cwrdd mewn grwpiau bach i fyfyrio ar y pethau sy’n eu helpu i deimlo’n gartrefol, a beth sy’n rhwystr hynny. Mae’r arddangosfa’n rhoi cyfle i’r cyhoedd weld y byd drwy lygaid pobl sydd ag anableddau dysgu, ac i fyfyrio ar eu hymatebion eu hunain i’r gwaith hwn.

Mae’r arddangosfa’n rhan o’r astudiaeth ymchwil Feeling at Home, a ariannwyd gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol y Sefydliad Ymchwil Iechyd a Gofal Cenedlaethol. Rydym wedi defnyddio ffotolais, sef dull ymchwil lle mae pobl yn dweud eu straeon, yn rhannu eu profiadau ac yn gweithio tuag at wella eu bywydau drwy ffotograffiaeth.