Arddangosfa / 6 Meh – 5 Medi 2020

Land / Sea - Thelma Hulbert Gallery

Mike Perry

Land / Sea - Thelma Hulbert Gallery
Bog Road, Connomarra, Ireland, 2007 © Mike Perry

Mae gwaith yr artist Mike Perry yn ymwneud â materion amgylcheddol arwyddocaol ac argyfyngus, yn arbennig y tensiwn rhwng gweithgareddau ac ymyriadau dynol yn yr amgylchedd naturiol, a breuder ecosystemau’r blaned (p’un a ydyw’n fôr neu’n dir).

Mae Land/Sea yn dod â dau gorff diweddar o waith at ei gilydd: Wet Deserts sy’n canolbwyntio ar leoliadau daearol ym Mhrydain sydd o dan oruchwyliaeth yn aml iawn, ac sy’n aml mewn mannau yr ydym yn cyfeirio’n gyffredin atyn nhw fel ardaloedd o harddwch naturiol, ein parciau cenedlaethol, ond lle mae tystiolaeth glir o effaith dyn; a Môr Plastig, sef corff parhaus o waith sy’n categoreiddio gwrthrychau a olchwyd i’r lan gan y môr i mewn i grwpiau – Poteli, Esgidiau, Gridiau, gan ddangos y manylion diddorol ar yr wyneb gyda chamera cydraniad uchel.

Bydd dau ddarn allweddol o waith o’r arddangosfa’n cael eu harddangos yn adeilad y Fforwm ym Mhrifysgol Exeter, Campws Streatham Rd (24 Ebrill -9 Gorffennaf). Mae hyn yn cyd-fynd â Symposiwm Cyfnewid y Brifysgol ar 7 Gorffennaf 2020, sef un o’r prif ddigwyddiadau yn y calendr academaidd sy’n archwilio’r berthynas rhwng cymunedau ac ymchwil, lle bydd Mike Perry yn rhoi cyflwyniad am ei waith. Mae’r Symposiwm Cyfnewid wedi ei gyd-ddyfeisio gan y tîm Celfyddydau a Diwylliant, ac Ymgysylltiad Cyhoeddus gydag Ymchwil ym Mhrifysgol Exeter. Yn gofalu am y gwaith mae Mike Perry a Ruth Gooding, Oriel Thelma Hulbert, ac mae wedi ei addasu o Arddangosfa Deithiol Ffotogallery, Land/Sea, a drefnwyd gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery a Ben Borthwick.