Sianel / 13 Ion 2022

Zillah Bowes Taith Rithwir

Mae artist Zillah Bowes yn esbonio: "Mae golau’r lloer yn gadael i mi arafu a phrofi curiad bregus y planhigion, a’r dirwedd sy’n eu cynnwys. Mae Green Dark yn gais i gymryd fy mhrofiadau o fewn ac o amgych Ystâd Elan ger Rhaeadr Gwy, yng Nghanolbarth Cymru, a’u cyfleu mewn lluniau. Hoffwn i’r ffotograffau hyn fod yn llais i blanhigion a mwyhau eu curiad am na allan nhw wneud hynny eu hunain, hynny ydy, ei wneud yn ddiofyn. Rwy’n cael fy nhywys gan amrywiaeth ddwyfol yr anifeiliaid hynny sy’n cael eu cynnal gan y planhigion ac sydd mewn perygl o gael eu colli.

"Mae’r un dirwedd yn cynnwys ac yn cynnal cymuned unigryw a hanesyddol o bobl, y mae eu harferion ffermio mynydd agored, o ffermydd tenant, yn eu gwreiddio drwy gyfrwng eu hynafiaid ac yn golygu eu bod yn parhau i berthyn iddi. Mae Green Dark yn cynnig gofod – nad yw’n dywyllwch nac yn oleuni – i archwilio’r planhigion a’r bobl sy’n byw yno, a’r pontio sydd rhyngddyn nhw, yn rhan o sefyllfa anghysurus yr ansicrwydd o ran hinsawdd sydd o’u blaenau."