Sianel / 25 Chwef 2022

Invisible Britain - This Separated Isle Taith Rithwir

Mae This Separated Isle yn archwilio sut mae syniadau am ‘Brydeindod’ yn dangos amrywiaeth gynhwysol o safbwyntiau a dealltwriaeth am ein cymeriad cenedlaethol. Mae wedi ei seilio ar y llyfr Invisible Britain: This Separated Isle, sy’n cynnwys amrywiaeth fawr o bortreadau ffotograffig hynod o ddiddorol o bobl ar draws y DU a’u straeon cysylltiedig, ac mae’r arddangosfa bwysig hon yn archwilio’r berthynas rhwng hunaniaeth a chenedligrwydd, gan ddatgelu nid yn unig beth sy’n ein rhannu ni, ond hefyd y clymau sy’n ein rhwymo at ein gilydd fel cenedl.

Curadur y prosiect yw Paul Sng, ac mae’r dangosiad cyntaf hwn o’r arddangosfa yn y DU wedi ei gynhyrchu a’i gyflwyno gan Ffotogallery.