Cwrs

Ffotograffio Pobl

Ffotograffio Pobl
© David Hunter
Ffotograffio Pobl
© Steve Kinnersley
Ffotograffio Pobl
© Craig Morton

Mae'r cwrs hwn yn archwilio'r ffactorau sy'n ymwneud â chreu portreadau craff a diddorol. Trwy ffotograffio pobl mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ac amrywiaeth o olau, a thrwy edrych ar waith ffotograffwyr cyfoes a hanesyddol, bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r berthynas rhwng y ffotograffydd a thestun llun. Bydd technegau ymarferol fel rheoli golau a fflach 'fill-in' hefyd yn cael eu hystyried.

Nod y cwrs byr hwn yw:

Datblygu dealltwriaeth o hanes, cysyniadau gwaelodol a'r agweddau ymarferol sy'n ymwneud â ffotograffio pobl. Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau'r myfyriwr wrth fynd ati i gynhyrchu portreadau craff, a gallu i nodi a chofnodi testunau er mwyn cyfleu hanfod pobl, eu diddordebau, eu sefyllfaoedd a'u ffordd o fyw mewn datganiadau gweledol clir. Bydd myfyrwyr yn datblygu gallu i ddehongli gwaith ffotograffwyr eraill sy'n gweithio yn y maes, ac yn datblygu gallu i ystyried yn feirniadol a dehongli eu delweddau eu hunain yng nghyd-destun ehangach portreadau. Bydd y cwrs hwn yn datblygu dealltwriaeth o botensial ffotograffiaeth i gyfathrebu, ar y cyd â gallu ymarferol i gyflwyno prosiect sy'n dangos safbwyntiau cadarn a hynny’n unol â theorïau a chysyniadau sylfaenol ffotograffio pobl.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo’. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.