Cwrs

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr

Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr
© Jimmy Man
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr
© Dawid Bogon
Cyflwyniad i Ffotograffiaeth: Dechreuwyr
© Kathleen Shelley

Cwrs ymarferol i ddechreuwyr sy'n awyddus i gael ychydig o arweiniad er mwyn cynhyrchu ffotograffau da. Dysgwch sut i sicrhau'r canlyniadau gorau gyda gosodiadau estynedig eich camera, a'r ffactorau sy'n arwain at greu llun llwyddiannus trwy gymryd rhan mewn prosiectau ymarferol, astudio gwaith ffotograffwyr eraill a chymhwyso'r sgiliau hynny er mwyn cynhyrchu portffolio o ffotograffau. Addas ar gyfer unrhyw gamera digidol â gosodiadau estynedig neu gamera SLR 35mm.

Nod y cwrs byr hwn yw:
Datblygu dealltwriaeth o osodiadau'r camera a meithrin gallu i greu delweddau ffotograffig trwy reoli rhag-olwg y ddelwedd. Bydd y cwrs hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'u camerâu ac offer ffotograffig syml ac yn meithrin llythrennedd weledol er mwyn datblygu agwedd bersonol at greu delweddau. Byddwch hefyd yn ystyried y ffactorau beirniadol, gweledol a diwylliannol sy'n sail i ymarfer ffotograffig. Bydd y cwrs yn meithrin sgiliau ymarferol a thechnegau ffotograffig fel rheoli amlygiad, cofnodi symudiad, dyfnder ffocws, defnyddio fflach a chysyniadau'n ymwneud â chyfansoddiad ffotograffig. Bydd pob myfyriwr yn cynhyrchu prosiect ffotograffig unigol, gyda chymorth y sgiliau a ddysgir ac yn cymryd rhan mewn ystyriaeth feirniadol o'r lluniau hynny.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd - mae'n werth 20 credyd Addysg Uwch, Lefel 4. Rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno derbyn yr achrediad gyflwyno'u gwaith ar ddiwedd y cwrs ac ennill gradd 'Llwyddo’. Nid yw cyflwyno gwaith ar gyfer achrediad yn orfodol.