Board

Paul Cabuts

Portrait of Paul Cabuts

Mae Paul Cabuts yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus yn Amgueddfa Cymru ac yn gyn-Gyfarwyddwr y Sefydliad Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Falmouth. Cwblhaodd ei PhD yn y Ganolfan Ewropeaidd dros Ymchwil Ffotograffig a chyhoeddwyd ei fonograff Creative Photography and Wales gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae wedi tynnu lluniau yng Nghymru dros ddegawdau lawer ac mae ei waith wedi cael ei arddangos a’i gyhoeddi’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.