Artist

Michal Iwanowski

Portrait of Michal Iwanowski

Mae Michal Iwanowski yn artist sy’n byw a gweithio yng Nghaerdydd. Enillodd radd meistr mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o Brifysgol Cymru, Casnewydd. Mae wedi bod yn dysgu ffotograffiaeth yn Ffotogallery ers 2011. Mae ei waith yn cyfuno elfennau o’r traddodiad dogfennol gydag arddull gysyniadol. Mae ei brosiectau yn dra phersonol. Yn aml mae’n gosod ei destunnau a’i brif gymeriadau yn erbyn byd natur gan archwilio’r berthynas rhwng y tirlun a’r côf, a chofnodi bywydau, digwyddiadau a hanes a fyddai fel arall yn llithro heibio’n dawel a di-nod. Yn 2009, enillodd wobr y Magenta Foundation i ffotograffwyr ar fin ennill eu plwyf, yn ogystal â derbyn Clod Arbennig yn Px3 Prix De Photographie ym Mharis. Derbyniodd ei brosiectau, ‘Clear of People’ a ‘Go Home Polish’, grantiau gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Enillodd y ddau brosiect fri a sylw rhyngwladol ac fe gawsant eu harddangos a’u cyhoeddi’n rhyngwladol. Yn 2018, ffilmiwyd a darlledwyd ffilm ddogfen fer am brosiect ‘Go Home, Polish’ gan TV Arte. Cafodd monograff cyntaf Michal Iwanowski, ‘’Clear of People’, ei gyhoeddi gan Brave Books yn 2017 ac yna’i enwebu ar gyfer Gwobr Deutsche Borse Photography yn 2018.