Sianel / 2 Mai 2018

Cwrdd â'r Tîm - Lisa Edgar

Dywedwch ychydig bach wrthym amdanoch chi'ch hun

Byddwn i'n disgrifio fy rôl fel Addysgwr Artistiaid. Treuliais 30 mlynedd yn gweithio ym myd y celfyddydau gweledol yng Nghymru mewn ystod eang o rolau a swyddi - artist, rheolwr celfyddydol, curadur ac awdur. Yn ddiweddar, dw i wedi canolbwyntio ar gelfyddyd, addysg a chyfranogiad.

Beth yw eich rôl yn Ffotogallery a beth mae hynny'n ei olygu?Mae fy swydd, Pennaeth Addysg, yn seiliedig ar hyrwyddo dealltwriaeth a chyfranogiad mewn ffotograffiaeth gyfoes a chyfryngau'r lens, a sicrhau bod y gynulleidfa fwyaf posib yn gallu mwynhau rhaglen Ffotogallery o arddangosfeydd. Rydym yn gwneud hynny trwy gyfrwng rhaglen heriol o weithdai, sgyrsiau, a digwyddiadau, yn ogystal â rhaglen o gyrsiau achrededig, prosiectau cyfranogol ar raddfa fawr, preswylfeydd i artistiaid ac adnoddau dysgu ar-lein. Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau er mwyn ymgorffori gwaith celfyddydol cyfoes yn y rhaglen addysg ffurfiol, a rhoi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ddatblygu sgiliau ymarferol, synnwyr beirniadol a llythrennedd gweledol er mwyn deall iaith weledol y byd o'u cwmpas.

Beth a'ch ysbrydolodd chi i weithio yn y celfyddydau?Fy mam.

Oes gennych chi hoff Brosiect neu Arddangosfa ers bod gyda Ffotogallery?

Vision On. Fe ddatblygon ni dymor o arddangosfeydd, sgyrsiau a digwyddiadau i artistiaid er mwyn archwilio posibiliadau creadigol technolegau newydd. Fe greodd hynny ymateb cadarnhaol iawn ac mae pawb yn edrych ymlaen at weld yr hyn a ddaw yn y dyfodol.

Rhowch ffaith ddiddorol amdanoch chi'ch hun i ni

Cyn mynd i goleg celf i astudio ffotograffiaeth, hyfforddais fel athro Montessori. Taniodd hynny ddiddordeb parhaol ynof mewn dulliau dysgu blaengar a chadarnhau fy nghred ym mhotensial trawsnewidiol anhygoel pob un i ddysgu, addasu a meddwl yn greadigol